ANDREA Dedinje
DOM ZA SMEŠTAJ STARIH LICA

Dom Andrea Dedinje je opremljen savremenom i adekvatnom opremom
koja je prilagođena raznim kategorijama korisnika trećeg doba.

Dobro došli

Naš dom nudi prijatan smeštajvrhunsku negu i profesionalne usluge za svoje korisnike.
Od negehigijene i ishrane, pa do medicinskih uslugaradne terapije i društvenog života,
sve je osmišljeno da biste se Vi osecali sigurno i zbrinuto.

Dom za smeštaj starih lica ANDREA DEDINJE Vam omogućava sigurnu, prijatnu i bezbrižnu starost

Nega, pažnja i briga o bolesnim, starim i usamljenim licima, naš je osnovni zadatak!

Život u domu

Smeštaj za starije i bolesne osobe u domu Andrea Dedinje pordazumeva potpunu socijalnu brigu i očuvanje kontakta sa najbližima u prijatnom ambijentu.

Galerija

Posetite nas